Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodla hodnotiť firmu v online katalógu Zlaté stránky, bolo podľa jej slov: “Aby sa vedeli ostatní na základe mojej dobrej alebo zlej skúsenosti vopred rozhodnúť, akého dodávateľa si vyberú.”


Najväčšiu výhodu vo verejnom hodnotení firiem v online priestore vidí v dobrých referenciách a v tom, ako dokážu ovplyvniť rozhodnutie užívateľa k ďalšiemu nákupu. Sama aktívne využíva zverejnené recenzie zákazníkov, ktorí už u danej firmy nakúpili. “Viem sa tak lepšie zorientovať v ponukách rôznych firiem.”

Celý tím Mediatel ešte raz blahoželáme k výhre!


Prečo sme sa rozhodli pridať do online katalógu možnosť hodnotiť firmy a nimi poskytované služby?
Cieľom našej spoločnosti je dodávať našim zákazníkom, internetovým užívateľom, relevantné informácie a pomáhať slovenským podnikateľom skvalitňovať svoje služby. V rámci tejto podpory majú zákazníci, ktorých firemné záznamy sú uverejnené v našom katalógu, možnosť vyjadriť sa k aktuálne pridaným hodnoteniam, prípadne pokúsiť sa o nápravu a vyriešenie problému priamo so zákazníkom. O zobrazení hodnotenia spolu s reakciou danej firmy priamo pri zázname v katalógu www.zlatestranky.sk sú užívatelia, ktorí hodnotenie pridali, informovaní e-mailom.

Mediatel | Súťaž ZlatéStránky.sk | Výherkyňa pani Hornová