Online reklama na slovenskom trhu sa rýchlo a pružne prispôsobuje pravidelne sa objavujúcim zmenám prichádzajúcim z medzinárodných trhov. Malým a stredným podnikateľom ponúka možnosť lokalizovať cieľového zákazníka, osloviť požadovaný trh v ktorúkoľvek dobu.

Našim cieľom je pripravovať pre našich zákazníkov optimálne riešenia efektívnej prezentácie podľa individuálnych požiadaviek. Poskytujeme osobný prístup a každý klient je pre nás jedinečný. Uvedomujeme si, že internetový marketing je aktuálne najviac využívaným marketingovým nástrojom, aj preto je viac ako 80% produktov a služieb našej spoločnosti online.

Program Google AdWords Premier SMB Partner (PSP) spája spoločnosťou Google overených AdWords partnerov s malými a strednými podnikateľmi, ktorí očakávajú odbornú pomoc v rámci vytvorenia, správy a optimalizácie svojich online reklamných kampaní. Maximalizuje prínos pre miestnych inzerentov poskytovaním kvalitného zákazníckeho servisu a odbornej správy účtov v službe AdWords.

Mediatel, ako partner programu Premier SMB, poskytne full-servisovú správu účtov v rámci služby AdWords v zastúpení miestnych podnikateľov, počnúc vytvorením, nastavením a spustením účtu, až po samotný monitoring a  optimalizáciu prebiehajúcej kampane.

Predajná sila programu Google AdWords Premier SMB spočíva v schopnosti pomôcť miestnym firmám čo najlepšie zužitkovať silu a dosah reklamnej platformy Google AdWords.

Zamerajte sa na vašu cieľovú skupinu zákazníkov pomocou certifikovaného partnera, oslovte našu spoločnosť ešte dnes.