Redesign webu ZlatéStránky.sk

ZlatéStránky.sk sú pre vás teraz ešte lepšie. Prichádzame s novým dizajnom online katalógu firiem, kde vyhľadajte všetko, čo potrebujete. Využite novú možnosť hodnotiť firmy. Ak sa chcete podeliť o svoju skúsenosť s niektorou z firiem v našej databáze, môžete tak urobiť pridaním slovného hodnotenia alebo označením kvality dodaných služieb alebo produktov danej spoločnosti počtom...