Vaše mobilné číslo nájdete tento rok v Zlatých stránkach

Od polovice tohto roka sa v bielej časti Zlatých stránok objavujú mobilné telefónne čísla fyzických osôb a firiem. Táto nová služba je súčasťou Univerzálnej služby definovanej zákonom o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Zb. Zákon ukladá poskytovateľovi Univerzálnej služby, spoločnosti Slovak Telekom a.s., vydávať úplný telefónny zoznam vrátane mobilných a alternatívnych telefónnych čísiel fyzických osôb a firiem, okrem prípadov, kedy majiteľ čísla požiada svojho operátora o nezverejnenie mobilného čísla v telefónnom zozname. V takom prípade je operátor povinný neposkytnúť ďalej mobilné číslo k zverejneniu v telefónnom zozname. Na základe zmluvného poverenia spoločnosti Slovak Telekom o vydávaní úplného telefónneho zoznamu, je spoločnosť MEDIATEL spol. s r.o. vydavateľom úplného telefónneho zoznamu, tzv. Bielych stránok, ako súčasti svojho vlastného tlačeného produktu Zlaté stránky. Požiadavky ohľadne nezverejnenia telefónneho čísla v zozname je preto možné riešiť výhradne prostredníctvom vlastného operátora, ktorý zostáva jeho...