Spustenie predaja do Zlatých stránok online

Zlaté stránky prvý krát na internete! Doteraz iba tlačený katalóg firiem Zlaté stránky je teraz pre svojich užívateľov plne dostupný aj v online verzii. Stali sme sa súčasťou bankového domu Verons Suhler Stevenson a 3i (VSS a 3i), začíname vydávať inzertné noviny Benefit v Nitre a spúšťame nový produkt Miestne Zlaté stránky, určené telefónnym účastníkom v jednotlivých okresoch. Miestne Zlaté stránky majú menší formát a výber okresov vychádza z ich zaradenia do spoločnej primárnej...