Nový produkt – inzertné noviny Benefit

Na trh prichádzame s novým produktom, inzertnými novinami Benefit s počiatočným nákladom 170 000 výtlačkov v rámci prvého čísla. Okrem toho je užívateľom prvý krát umožnený prístup do databázy Zlatých stránok prostredníctvom WAP služby mobilných operátorov. Podpísali sme zmluvu so Slovenskými telekomunikáciami o spoločnom vydávaní telefónnych zoznamov Zlaté stránky pre všetky regióny Slovenska. V Košiciach otvárame regionálnu...